فایل های دسته بندی تغذیه - صفحه 1

تحقیق مسمومیت غذایی

تحقیق در مورد مسمومیت غذایی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پمفلت آموزشی در مورد اهمیت حبوبات

پمفلت آموزشی در مورد اهمیت حبوبات در کاهش میزان فشارخون

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تغذیه درمانی درچربی خون بالا

تغذیه درمانی درچربی خون بالا

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جذب یا عدم جذب لاکتوز

جذب یا عدم جذب لاکتوز

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کلسیم و فشارخون

کلسیم و فشارخون

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سموم و سرطان ها

سموم و انواع سرطان ها

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رفتارهای تغذیه ای

رفتارهای تغذیه ای ، اضافه وزن و چاقی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهمیت و نقش روغن ها و چربی ها

اهمیت و نقش روغن ها و چربی ها

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار تغذیه Nutrition4 ،آموزش و کدها ،n4

دانلود نرم افزار تغذیه و فیلم آموزشی Nutrition4 ورژن 3.5.2

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل